Palveluhinnasto 1.1.2020 alkaen

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito, arkipäivät: 42,90 €/tunti (alv 0 %)
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito, lauantai: 53,70 €/tunti (alv 0 %)
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito, sunnuntai ja arkipyhä: 85,80 €/tunti (alv 0 %)

Siivous, arkipäivät: 42,80 €/tunti (alv 24 %)
Sopimusiivoukset, arkipäivät: 34,60 €/tunti (alv 0 %)
(hoiva- ja palveluasuminen, verottomat asiakkaat)
Erityissiivoukset: 39,25 €/tunti (alv 0 %)

Siivousvälineet ja -aineet sisältyvät hintaan.

Matkakulut, alle 10 km: sisältyy hintaan
Matkakulut, yli 10 km: 2,00 €/km

Hoito- ja palvelusopimuksella hoito- ja avustustyö sekä siivouspalvelut alv 0 %.

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden työtuntien perusteella. Minimiveloitus on 1 h/hlö.  

Huomaathan, että 1+1= 2. Työntekijät työskentelevät usein pareittain. Jos he työskentelevät teillä yhden tunnin, tulee tästä kaksi tuntia työaikaa.

Perumattomasta sovitusta käynnistä veloitetaan minimiveloitus.

Kotitalousvähennys

Pääsääntöisesti työmme on kotitalousvähennyskelpoista. Toimitamme pyydettäessä yhteenvedon kotitalousvähennystä varten. Lue lisää verohallinnon sivuilta, www.vero.fi

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 oli 2 400 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus. Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2018 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset.

Esimerkki kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä

Siivous kerran kuukaudessa
Yhden hengen talous
Siivous 1 x kk (2 h x 52 vkoa = 104 h /vuosi)
Siivouspalvelun hinta 42,15 €/h (sis.alv 24 %)
Siivouksen kokonaishinta 4383,60 € (104 h x 42,15 €)

Kotitalousvähennys 50 % = 2191,80 €
Vähennetään omavastuu osuus 100 €
Vähennettäväksi jää 2091,80 €

Maksettavaksi jää kotitalousvähennyksen jälkeen 2091,80 € vuosi eli 20,11 €/h

Miten kotitalousvähennyksen saa?

Vähennyksen voi saada heti
Asiakas voi saada kotitalousvähennyksen hyödykseen heti, jolloin vähennys otetaan huomioon ennakonperinnässä. Henkilön tulee ottaa yhteyttä verotoimistoon, josta hän saa uuden verokortin ja tietylle ajalle alemman veroprosentin.

Vähennys verotuksen vahvistamisen yhteydessä
Asiakas voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa vähennykseen oikeuttavista remonttikuluista veroilmoituksessa, jolloin vähennys huomioidaan verotuksen vahvistamisen yhteydessä mahdollisena veronpalautuksena.

Asiakkaalla on oikeus arvonlisäverottomaan palveluun mikäli tämä katsotaan sosiaalipalveluiksi.

Arvonlisäverottomat palvelut

Arvonlisäverottomat kotipalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka

  • iästään, heikkokuntoisuudestaan tai sairaudestaan johtuen eivät selviydy arkipäiväisistä askareista, esim. vanhukset ja heikkokuntoiset
  • vammasta, vammaisuudesta tai toipiluudestaan johtuen eivät selviydy arkipäivän askareistaan

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä:

  1. Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.
  2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
  3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
  4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa.